Mål: P 3676-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom det inte var visat i målet att behovet av den sökta åtgärden enbart var tillfälligt har det inte funnits förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov.