Mål: M 8040-12

Avgörande

Dispens från strandsskyddsbestämmelserna (i dess äldre lydelse) har inte ansetts krävas för åtgärder inom fastigheten. Åtgärder utanför fastigheten har däremot ansetts dispenspliktiga. Målet har återförvisats till nämnden för prövning i den delen.