Mål: P 2324-13

Avgörande

Fråga, i mål om antagande av detaljplan, om detaljplanens förenlighet med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken samt om den miljökonsekvensbeskrivning som utgjort underlag i ärendet bl.a. uppfyller gällande krav på beskrivning av alternativ.