Mål: M 10362-12

Avgörande

Ett vitesföreläggande har bedömts vara riktat mot fel adressat och har därmed inte kunnat dömas ut.