Mål: P 433-13

Avgörande

Fråga om komplettering av fritidsbebyggelse vid Gotlands kust i enlighet med 4 kap. 4 § miljöbalken.