Mål: F 8675-12

Avgörande

Förutsättningar för inrättande av gemensamhetsanläggning för väg har ansetts föreligga och målet har återförvisats till lantmäteriet.