Mål: M 1805-13

Avgörande

En fastighetsägare har förpliktigats att betala för att ett va-bolag har anslutit fastigheten till till den allmänna renvattenanläggningen och brukningsavgifter för vatten och avlopp, trots att hon begärt att få vattnet avstängt.