Mål: F 8769-12

Avgörande

Fråga om fastighetsbestämning avseende tre fastigheter på Blidö inom Norrtälje kommun. Även fråga om fördelning av förrättningskostnader och rättegångskostnader.