Mål: M 5737-12

Avgörande

Ansökan om effektivisering och utbyggnad av äldre kraftstation har avvisats då miljökonsekvensbeskrivningen inte omfattade hela verksamheten.