Mål: P 10625-12

Avgörande

I mål om en detaljplan har bl.a. frågan om förekomsten av vattensalamander aktualiserats. Något hinder mot detaljplanen har dock inte ansetts föreligga.