Mål: P 10617-12

Avgörande

Ansökan om utdömande av vite har avslagits därför att vitesföreläggandet på grund av bristfällig delgivning inte hade vunnit laga kraft.