Mål: F 2384-13

Avgörande

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid fastighetsbestämning och om nedsättning av fakturabelopp kan ske även för dem, som inte överklagat faktura.