Mål: M 10049-12

Avgörande

Fråga om bullerdämpande åtgärder mot trafikbuller.