Mål: P 9168-12

Avgörande

Fråga om beviljat bygglov varit förenligt med detaljplanens bestämmelse om tillåten byggarea.