Mål: M 10870-12

Avgörande

I ett mål om anläggningsavgift har hovrätten, i likhet med Va-nämnden, funnit att det funnits förutsättningar för att tillämpa särtaxa och att bestämma anläggningsavgiften till den nivå som angetts i kommunens taxa.