Mål: M 804-13

Avgörande

Fråga vid föreläggande att ta bort trädäck inom strandskyddat område om detta uppförts inom tomtplats och om strandskyddsdispens krävts