Mål: P 11281-12

Avgörande

Fråga om vad som ska ses som betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap 9 § PBL.