Mål: M 939-13

Avgörande

Fråga om villkor för utsläpp av dagvatten från fabriksanläggning och om tillåtet intervall för pH-värdet i dagvattnet.