Mål: M 6524-12

MÖD 2013:42

Vägledande avgörande

Fråga om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken (vägtrafik).