Mål: P 105-13

MÖD 2013:18

Vägledande avgörande

Fråga om tillämpning av 8 kap. 4 § andra st. äldre plan- och bygglagen (1987:10) när komplementbyggnad placeras nära gräns mot gata.