Mål: P 10223-12

Avgörande

Ansökan om bygglov har avslagits p.g.a. väsentlig olägenhet enligt 3 kap 2 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) för grannar.