Mål: P 1574-13

Avgörande

I ett mål om bygglov för två vindkraftverk har har prövningen vid mark- och miljödomstolen begränsats på ett sätt som inte ansetts vara möjligt.Målet har därför återförvisats dit för förnyad handläggning.