Mål: F 6429-12

Avgörande

En samfälld väg, ursprungligen för drivande av kreatur, går tätt inpå två fastigheters bostadshus. Vägen har tagits bort genom fastighetsreglering trots att flera bybor ansett vägen viktig för samfärdseln inom området.