Mål: M 9593-12

Avgörande

I ett mål om utdömande av vite avseende ett föreläggande om att inte överskrida viss ljudnivå har Mark- och miljööverdomstolen endast ansett det klarlagt att föreläggandet överträtts till viss del.