Mål: M 10816-12

Avgörande

Förutsättningar har funnits för inrättande av biotopskyddsområde (brandfält), men inte för att i samband med beslutet på förhand besluta om generell dispens för vissa åtgärder.