Mål: F 9445-12

Avgörande

I fråga om rättegångskostnader i ledningsrättsmål har en sakägare bedömts ha rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen i ett fall där Lantmäteriets beslut hade undanröjts och förrättningen visats åter för förnyad handläggning