Mål: P 9167-12

MÖD 2013:17

Vägledande avgörande

Fråga om tillämpning av stadsplan från 1800-talet vid beviljande av bygglov för flerbostadshus inom stadsdelen Majorna i Göteborg.