Mål: M 1764-13

Avgörande

Utdömande av vite; nu fråga om återförvisning till mark- och miljödomstolen med anledning av att mark- och miljödomstolen lagt omständigheter avseende fel vitesföreläggande till grund för sin prövning.