Mål: M 49-13

Avgörande

Ett föreläggande att ta bort en förrådsbyggnad inom strandskyddsområde har upphävts med hänsyn till att den enskilde tidigare erhållit beslut om att dispens för uppförande av byggnaden inte krävdes.