Mål: F 459-12

Avgörande

Samfällighetsförening har inte visat att sådana ändrade förhållanden inträffat att föreningen haft rätt att ändra andelstalet för en fastighet. Debiteringslängden har därför rättats på så sätt att andelstalet bestämts till samma som lantmäterimyndigheten hade bestämt i sitt beslut den 1 mars 2004.