Mål: P 8575-12

Avgörande

Detaljplan för campingverksamhet. Fråga, vid tillämpning av äldre plan- och bygglagen, om program och miljökonsekvensbeskrivning har behövts.