Mål: M 8490-12

Avgörande

Vid en prövning av tillstånd för vindkraftverk har en gränsgranne inte upptagits som sakägare. Denne har anfört domvilla och begärt resning. Eftersom ärendet kungjorts på föreskrivet sätt lämnades talan utan bifall.