Mål: M 6383-12

Avgörande

Fråga om inlösen eller intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken på grund av föreskrifter om naturreservat.