Mål: P 8049-12

Avgörande

Nämnd har anfört tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhansbesked med åberopande av detaljplanekravet i 5 kap. 1 § ÄPBL.