Mål: M 9874-12

Avgörande

Fråga om krav på säkerhet kan ställas som förutsättning för auktorisation enligt bilskrotningsförordningen (2007:186)