Mål: F 11070-12

Avgörande

I mål om fastighetsbestämning fann Mark- och miljööverdomstolen att de omständigheter som klagandena åberopat inte med tillräcklig styrka visade att fastighetsgränsen skulle ha den sträckning som de yrkat.