Mål: P 11579-12

Avgörande

Fråga om borttagande av träd och buskar inom ett område där träd enligt planen inte får fällas är att se som en lite avvikelse.