Mål: P 10342-12

Avgörande

Trädfällning som utförts i strid med krav på marklov har ansetts inte kunna föranleda någon sanktion