Mål: M 11149-12

Avgörande

Provtagningspunkt för utgående dagvatten har ansetts tillräckligt preciserad genom att anges till den punkt där utsläppet lämnar anläggningen utan hänsyn till eventuell utspädning.