Mål: P 8090-12

Avgörande

Fråga om tillämpning av övergångsbestämmelserna till den äldre plan- och bygglagen (1987:10) för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011 då den nya plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft. Fråga även om rättelseföreläggande som förenats med vite.