Mål: M 7865-12

MÖD 2013:13

Vägledande avgörande

Målet avser tillstånd enligt miljöbalken till 12 vindkraftverk vid Holmsjöåsen i Ånge kommun. Den fråga som prövats i Mark- och miljööverdomstolen avser frågan om risken för påverkan på fåglar och fladdermöss som är fridlysta enligt artskyddsförordningen.