Mål: M 8372-12

Avgörande

Målet avser fråga om avvisning i mål angående talan om skadestånd på grund av dammhaveri.