Mål: F 8839-12

Avgörande

Fråga vid anläggningsförrättning för ny skogsbilväg om tillräcklig båtnad föreligger.