Mål: P 8537-12

Avgörande

Fastighetsägare som sökt bygglov för carport och uppfört byggnaden innan byggnadsnämnden fattat beslut om bygglov kunde inte påföras byggnadsavgift. Övergångssproblematik.