Mål: P 9387-12

Avgörande

Kommunens beslut att anta detaljplan har upphävts eftersom enkelt planförfarande inte borde ha tillämpats.