Mål: M 10607-12

Avgörande

Av mark- och miljödomstolen föreskrivet villkor som inte varit uppe till diskussion med parterna har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen. I samband därmed har fiskeavgiften höjts.