Mål: P 7292-12

Avgörande

Anordnande av parkeringsplatser är inte att betrakta som bebyggelse enligt ÄPBL. Punktprickad mark utgör därför inte ett hinder mot anordnande av parkeringsplatser.