Mål: M 9549-12

Avgörande

Ett föreläggande vid vite att följa meddelad strandskyddsdipens har upphävts i de delar det inte uppfyllt kraven på tydlighet och precision