Mål: P 3664-12

MÖD 2013:48

Vägledande avgörande

Fråga om vilka bullerkrav som ska gälla för detaljplan i Linköping mot bakgrund av SAAB:s användning av Linköpings flygplats.