Mål: P 2941-12

Avgörande

Fråga om bygglov för bebyggelse i Linköping kan skada SAAB:s intresse bedriva fortsatt verksamhet på Linköpings flygplats.